Tehnoloogia

Eesti Andmesidevõrk MTÜ poolt rajatud baasvõrk on osa suuremast üleriigilisest baasvõrgu projektist. Baasvõrk on passiivvõrk, mis on rajatud mikrotorude (microduct) tehnoloogiat kasutades ja mis ühendab võrgusõlmi või juurdepääsuvõrke ning võimaldab hulgimüügitasandil võrguteenuse pakkumist sideettevõtjatele.

Baasvõrgus kasutatakse 4- või 7-avalist mikrotoru. Sisemiste kaablitorude mõõdud on 14/10 mm. Mikrotorudes kasutatakse valdavalt 24- või 48-kiulist valguskaablit, kuid vajadusel on võimalik ka suurema kiudude arvuga kaabli kasutamine.