Juurdepääsuvõrgu tingimused

Eesti Andmesidevõrk pakub oma võrgus lõppkliendi ühendusi järgmistel üldpõhimõtetel:

  • ASV arendab ja haldab valguskaabli juurdepääsuvõrku ning annab sideoperaatoritele kasutusse valguskaabli kiudusid ja võrgusõlmi lõppklientidele teenuse pakkumiseks.
  • Sideoperaatorid peavad lõppkliendi ühendusega pakkuma lõppklientidele oma teenuseid tavapärastel tingimustel.
  • Lõppkliendid tasuvad ASV-le ühekordse menetlustasu ja liitumistasu, millega ASV rajab lõppkliendi kinnistule valguskaabli ühenduse vastavalt ASV avalikele liitumistingimustele.
  • Kõikidele sideoperaatoritele kohaldatakse samu tingimusi, et tagada sideoperaatorite võrdne kohtlemine ning operaatorineutraalne võrk.
  • ASV avaldab kodulehel hinnakirja, millest lähtutakse teenuste osutamisel ja tööde teostamisel.

Lepingute põhitingimused

  • ASV sõlmib sideoperaatoriga pikaajalise operaatorlepingu, mis on ASV-le siduv ning millega tagatakse sideoperaatorile kindlus lõppklientidele teenuste osutamiseks ASV võrgus fikseeritud tingimustel.
  • Juurdepääsuvõrguga liitumistingimused lõppkliendile on avaldatud Internet Koju kodulehel.
  • Lõppkliendi ühenduste kuutasu tasub ASV-le sideoperaator vastavalt lõppklientide arvule kellele sideoperaator ASV võrgus teenust pakub.
  • Sideoperaatorid tasuvad ASV-le juurdepääsuvõrguga liitumise tasu 24 kuulise perioodi jooksul, sealjuures ASV arvestab sideoperaatori tehniliste soovidega võrgu planeerimise ajal.
  • Sideoperaator saab soovi korral lepingu raames kasutada lisaks turundusalast koostööd, et teavitada lõppkliente sideoperaatori poolt pakutavatest teenustest.