Organisatsioon

MTÜ Eesti Andmesidevõrk loodi Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste algatusel eesmärgiga viia ülikiire internetiühendus tarbijateni maapiirkonnas. Organisatsiooni ülesandeks sai vajaliku taristu kavandamine ja väljaarendamine, et sideettevõtted saaksid hakata pakkuma oma teenuseid kodudesse ja ettevõtetele.

Tänaseks on EL struktuurfondide toetusel valmis ehitatud või kohe valmimas ca 700 km pikkuses fiiberoptilist baasvõrku peamiselt Põlvamaal, Tartumaal, Valgamaal ja Võrumaal. See võrk ühendab sideettevõtete jaotuspunkte piirkonna suuremates ja väiksemates asulates. Järgmine samm on koostöös erasektoriga jaotusvõrkude väljaarendamine, et ülikiire ja stabiilne internetiühendus jõuaks kõigile koju ja ettevõttesse.

Eesti Andmesidevõrgu AS rajab erasektori ja kohalike omavalitsuste kööstoos jaotusvõrke Põlvamaal, Tartumaal, Valgamaal ja Võrumaal. Kõik nende maakondade elanikud ja ettevõtted / asutused saavad liituda soodsatel tingumustel valguskaabli võrguga.