Sidevõrk

Eesti Andmesidevõrk on EL struktuurfondide toetusel valmis ehitatud või kohe valmimas ca 700 km ulatuses fiiberoptilist baasvõrku peamiselt Põlvamaal, Tartumaal, Valgamaal ja Võrumaal. See võrk ühendab sideettevõtete jaotuspunkte piirkonna suuremates ja väiksemates asulates. Järgmine samm on koostöös erasektoriga jaotusvõrkude väljaarendamine, et ülikiire ja stabiilne internetiühendus jõuaks kõigile koju ja ettevõttesse.

Eesti Andmesidevõrk MTÜ poolt rajatud baasvõrk on osa suuremast üleriigilisest baasvõrgu projektist. Baasvõrk on passiivvõrk, mis on rajatud mikrotorude (microduct) tehnoloogiat kasutades ja mis ühendab võrgusõlmi või juurdepääsuvõrke ning võimaldab hulgimüügitasandil võrguteenuse pakkumist sideettevõtjatele. See tähendab, et ASV ise aktiivseadmeid ei paigalda ja teenust osutatakse nn pimedat kiudu (dark fibre) rentides, tagades kõikidele huvilistele võrdsed rentimise tingimused.

Baasvõrgus kasutatakse 4- või 7-avalist mikrotoru. Sisemiste kaablitorude mõõdud on 14/10 mm. Mikrotorudes kasutatakse valdavalt 24- või 48-kiulist valguskaablit, kuid vajadusel on võimalik ka suurema kiudude arvuga kaabli kasutamine.

Allolevas tabelis on välja toodud valminud ja lähiajal valmivate projektide loetelu: