Kooskõlastamine

ASV sidevõrgu haldamise ja hooldusega tegeleb Empower AS.

Empower AS kooskõlastab siderajatise kaitsevööndisse jäävaid projekte ja väljastab tehnilisi tingimusi ning tegutsemislube ASV võrgu kaitsevööndis töötamiseks. Empower AS tegeleb ka kõigi rikete kõrvaldamisega ASV sidevõrgus.

Antud koostööleping on sõlmitud kuni 2025. aasta lõpuni.

Kõigis küsimustes, mis puudutavad võrgu kaitsevööndis tegutsemist palume pöörduda e-posti aadressile haldus@eestiandmeside.ee või helistada tööpäeviti 10:00-16:00 telefonil +372 66 35 645.