Kaart

Kaardil saate tutvuda Eesti Andmesidevõrk MTÜ valminud või valmiva baasvõrgu trassiga. Kui tunnete huvi kiurendi vastu, siis palume edastage meile sooviavaldus. Avaldus ei ole siduv ja sellega ei teki kummalegi poolele automaatselt kohustust kiudu rentida. Avaldusse palume märkida kindlasti kiu algus-ja lõpp-punkt, milleks on käesoleval kaardil toodud tähistega siderajatised. Kui teie soovi rahuldavat siderajatist pole (nt tuleks rajada uus kaev), siis märkige seegi kommentaar avaldusse.

Viimati uuendatud 08/08/2018