Teenused

Eesti Andmesidevõrk rendib oma võrgus välja fiiberoptilise kaabli kiude paarikaupa. Teenuse maksumus saadakse renditava kiu pikkuse korrutamisel kiupaari meetri rendihinnaga. Teenus on mõeldud eelkõige sideettevõtetele, kes soovivad kiiret, turvalist ja töökindlat ühendust side jaotuspunktide vahele. Kiurendi teenus on Eesti Andmesidevõrk MTÜ põhiteenus.

Lisaks kiurendile on Eesti Andmesidevõrk MTÜ käest võimalik tellida fiiberoptilise kaabli toomist (projekteerimist ja ehitust) soovitud sihtpunkti ning hiljem selle kaabli haldamist ja hooldust. Eelkõige on antud lahendus mõeldud sideettevõtetele, kes soovivad, et fiiberoptiline sidevõrk jõuaks huvipunkti, kus see veel puudub, kuid kuhu sideettevõte ise mingil põhjusel ei soovi optilist võrku rajada. Kui taoliseid arendussoove on mõnes piirkonnas kogunenud piisaval hulgal, koostab Eesti Andmesidevõrk nende baasil tervikprojekti ja otsib antud tervikprojektile rahastusallikad.

Arendussoove võivad esitada ka eraisikud ja ettevõtted, kes sideteenuste pakkumisega ei tegele. Sellisel juhul proovime leida üheskoos mõistliku lahenduse, kuidas kiire internetiühendus jõuaks soovitud sihtpunkt. Eelkõige ootame oma soovist teada andma tarbijad, kes soovivad paremat internetiühendust ja kes asuvad Eesti Andmesidevõrk MTÜ sidevõrgu läheduses. Sidevõrgu kaardiga saab tutvuda siin.