Teavitamine rikkest

ASV sidevõrgus tegeleb rikete kõrvaldamisega teenuslepingu alusel Empower AS.

Rikkest ASV sidevõrgus palume teavitada esimesel võimalusel, helistades telefonile +372 66 35 645.

Rikkest võib teada anda ka saates kirja e-posti aadressile haldus@eestiandmeside.ee või teatades käesoleval lehel oleva vormi kaudu. Soovitame neid võimalusi kasutada ainult juhul, kui rike ei vaja kohest reageerimist, kuna kirja teel saadud teated vaadatakse tavapäraselt läbi 2 tööpäeva jooksul.