Kontakt

Eesti Andmesidevõrk MTÜ

Telefon: +372 6 225 237
E-post: info@eestiandmeside.ee

Pikk tn 15a
65604, Võru linn, Eesti

ASV võrgu rikete ja võrgu haldust puudutavate küsimuste korral pöörduda Empower AS poole:

Telefon: +372 66 35 645
E-post: haldus@eestiandmeside.ee